Sử dụng trình tạo chữ Bold này để dễ dàng sao chép và dán các phông chữ Bold Sans, Bold & Bold Italic Unicode. Bạn có thể sao chép và dán văn bản ở bất kỳ đâu bạn thích